AUTOBUSEM

Městská autobusová doprava v Děčíně a linková autobusová doprava do okolních obcí je provozována Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Dopravou Ústeckého kraje.

Autobusové nádraží v Děčíně naleznete na této adrese:

Uhelná 1 (Poštovní), 405 02 Děčín – Podmokly

http://www.dpmdas.cz,

http://www.kr-ustecky.cz

CYKLOBUS

Cyklobus (linka č. 210) odjíždí z autobusového nádraží v Děčíně (u Hypermarketu Albert) ze stanoviště č. 2 a je provozován od května do září o sobotách, nedělích a svátcích. O hlavních prázdninách je provoz cyklobusu zajištěn po celý týden (pondělí – neděle). Kapacita vleku je 16 kol a ty jsou naloženy vždy na počáteční zastávce a vyloženy v zastávce Maxičky. Na jiném místě nebudou kola naložena ani vyložena. Vzhledem k omezené kapacitě vleku Vám doporučujeme vyzvednout si rezervační místenku pro kola.

Více na: http://www.dpmdas.cz/Jizdni_rady/Jrady_Cyklobus.php

Dalším cyklobusem, který jede na děčínský Sněžník je linka číslo 433, zelený autobus, z autobusového nádraží. Podrobnosti a jízdní řády naleznete na stránkách Doprava Ústeckého kraje - Jízdní řády DÚK

 

JÍZDNÍ ŘADY A CENY JÍZDNÉHO

 

dpmd

TURISTICKÉ LINKY DO NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Veškeré turistické linky do národního parku naleznete na stránkách Dopravy Ústeckého kraje. Jízdní řády DÚK
VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE