Muzeum se zámeckou zbrojnicí - zámecký areál

Adresa Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín 1
Telefon 412 531 549
E-mail info@muzeumdc.cz
Webové stránky www.muzeumdc.cz
Popis V roce 1991, po odchodu sovětských okupačních vojsk z děčínského zámku, připadl objekt do vlastnictví města Děčína, které zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci. Část jihovýchodního křídla s bývalou zámeckou zbrojnicí byla v roce 1998 upravena pro muzejní účely.

První expozicí v zámeckých prostorech v letech 1998 – 2002 byla výstava historických loutek ze soukromých sbírek Milana Knížáka a jeho manželky. Po roce 2002 byla otevřena Zámecká zbrojnice s ukázkami zbraní od pravěku po 2. světovou válku včetně několika exemplářů z původní thunské sbírky. V zámecké zbrojnici mohou návštěvníci kromě unikátních sbírkových předmětů obdivovat i původní výmalbu zdobící stěny místnosti. Autorem maleb je pražský umělec Jan Hoffmann, který se podílel na výmalbě i dalších zámeckých prostor, mimo jiné ložnice, dámského pokoje, kabinetu a odpočinkového pokoje komtesy. S jeho dílem se můžeme setkat už jen pouze v Praze. Chloubou zbrojnice je i zrestaurovaný dřevěný záklopový strop, který byl původně s největší pravděpodobností rovněž malovaný.

V dalších muzejních prostorách na děčínském zámku je k vidění expozice s názvem Umění baroka a Veduty Děčína pocházející z muzejních sbírek. Expozici tvoří ukázky především obrazů typických pro období baroka. Výstavní prostory doplňuje několik originálních barokních plastik a nechybějí ani ukázky nábytku.

V přízemí se nachází expozice Děčínský zámek v proměnách staletí, dokumentující bohatou historii zámku včetně jeho majitelů (pánů z Bünau, Thun-Hohensteinů) až po odchod sovětských vojsk.
VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE