Oblastní muzeum s lapidáriem

Adresa Čsl. mládeže 1/31, 40502, Děčín
Telefon 412 532 560
E-mail info@muzeumdc.cz
Webové stránky www.muzeumdc.cz
Spojení Budova muzea se nachází 2 minuty mírnou chůzí od hlavního autobusového nádraží.
Popis Děčínské muzeum začalo být budováno již v roce 1945 jako důležitá kulturní a osvětová instituce a středisko vlastivědné práce. V průběhu doby se ústav specializoval na dějiny labské plavby a získal v tomto oboru celorepublikový i mezinárodní význam (expozice o vývoji lodní dopravy na Labi). Po roce 1989 se děčínské muzeum začalo výrazněji zaměřovat také na historii regionu. Nabízí expozice věnované archeologickému výzkumu středověkého Děčína, gotickému sochařskému umění v regionu či ornitologickému obrazu Děčínska, ale také galerii a tématické i výtvarné výstavy. Muzeum sídlí v bývalém loveckém dvoře významného hraběcího rodu Thun-Hohensteinů z roku 1735, naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Děčíně-Podmoklech. Park před budovou se honosí mohutným exemplářem exotického jinanu dvoulaločného (jeden z největších jinanů v Čechách), zasazeného pravděpodobně s výstavbou loveckého dvora. Oblastní muzeum Děčín má stálou expozici také na děčínském zámku.

Otevírací doba : út - ne: 9:00-12:00, 13:00-17:00
VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE