Cyklotrasy

TRASA 04 - DO SVĚT SKAL

Délka 26,5 km
Nástoupaných m. 241m
Náročnost Snadné
Typ kola Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo Sněžník - možnost dopravy cyklobusem
Popis trasy Lehčí okruh, který vás zavede do labyrintu Tiských stěn, které čas a vnější erozní vlivy vymodelovaly do roztodivných útvarů. Ze Sněžníku vyrazíte po CT 23 k Turistické chatě nad vesničkou Tisá, kde začíná prohlídkový okruh Tiských stěn. Dále se okruhem po CT 3017 vrátí do Snìžníku a případnì vystoupá na stolovou horu Děčínský Sněžník. Pokračovat bude po CT 23, tzv. Krušnohorské magistrále, která vás dovede zpět do Děčína.
Náš tip Návštěva unikátního skalního labyrintu Tiské stìny, kde vítr a čas vymodeloval pískovcové skály do roztodivných tvarů
Nej na trase Děčínský Sněžník - pískovcová stolová hora, která se svými 723 m pøedstavuje vrchol Dìèínské vrchoviny a také je nejvìtší a nejvyšší stolovou horou v ÈR. Dominantou je zde kamenná rozhledna nabízející malebné panorama okolního kraje.
Praktické U Turistické chaty v Tisé uzamkněte kolo a užijte si skalní bludiště Tiských stěn. Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupání po asfaltové cestì. Při zpáteční cestě volte přiměřenou rychlost s ohledem na ty, kteří ještě k vrcholu šplhají. Provozní doba rozhledny Děčínský Sněžník: duben - říjen ve dnech: pondělí - pátek od 10.00 do 17.00 hod., soboty, neděle, svátky od 9.00 do 17.00 hod., listopad - březen s ohledem na klimatické podmínky: ve dnech pondělí - pátek od 11.00 do 17.00 hod., soboty, neděle, svátky od 10.00 do 17.00 hod.
Převýšení
VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE